„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Seminaras "Smurto prevencija: socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas"

Siekiant smurto ir patyčių mažinimo yra svarbi kiekvieno piliečio asmeninė pozicija šių reiškinių atžvilgiu, o mokytojų elgesys kasdieninėse situacijose ypatingai paveikus mokinių nuostatoms ir elgesiui.

Skaityti daugiau...

Programa  "Mąstymo lavinimas taikant  E.de Bono technikas"

Vis plačiau visuomenėje išsakomas poreikis, kad mokyklose būtų lavinami mokinių mąstymo gebėjimai, įprasminantys jiems perteikiamas žinias.

Skaityti daugiau...
 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt