„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

2018 m. programų sąrašas

VDU Edukologijos institutas teikia kompetencijų plėtotei skirtas programas:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Trukmė,

val.*

 1 Pamokos didaktika kitaip: pojūčių reikšmė mokymo/si sėkmei 208
 2 Pedagoginių-psichologinių žinių kursas 180
 3 Lytiškumo ugdymas ir jaunimo rengimas šeimai 107
 4 Mentorystės mokykla 107
 5 Mentoriavimas: andragoginė praktika 80
 6 Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos iššūkiai 80
 7 Pojūčių pažinimas: kultūrinis ir asmeninis patyrimas 52
 8 Informacinių technologijų taikymo pedagoginėje veikloje galimybės: naudokime, pritaikykime, kurkime mokymo(si) priemones 40
 9 Mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančių mokymosi aplinkų kūrimo patirtys 40
 10 Kauno tvirtovės gidų kursai 40
 11 Mąstymo lavinimas taikant E. de Bono technikas 36
 12 Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę 32
13 Vadovavimo klasei ypatumai: mokytojo emocinio intelekto vaidmuo 20
 14 Kūrybiškumas pedagoginėse situacijose 18
 15 Mokytojo-kūrėjo dienoraštis 18 
 16 Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje: emocinė savivada 18
17 Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje. Įvadas 6
18 Emocinis ir socialinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje: įvadas 6
19 Teisinis socialinio pedagogo veiklos kontekstas 6
20 Mąstymo įvairovei atvira mokykla 6
21 Socialinio pedagogo užrašinė 6
22 Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste 6
23 Suaugusiųjų mokymo(si) organizavimo ypatumai 6, 8, 18
 24 Pedagogo bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais 6
 25  Smurto prevencija: socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas 6
 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose yra mokamas. Mokesčio dydis priklauso nuo grupės dydžio. Vienos dienos seminaro kaina - 20 - 30 Eur vienam dalyviui.

Kiekvienas mokymų dalyvis gaus metodinę medžiagą ir pažymėjimą apie išklausytą kursą/ seminarą/ programą.

Telefonas pasiteiravimui: (8 37) 327875
E. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt