„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Ugdymo plėtotes centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, kviečia pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą – 8 kreditų apimties modulines studijas universitete.

Studijomis siekiama paskatinti mokytojus tobulintis studijuojant inovatyvias programas universitetuose. Siūloma rinktis vieną iš naujų, kūrybiškumą skatinančių modulinių studijų programų. Pedagogai, dalyvaujantys modulinių studijų programoje, turės galimybę išklausyti beveik 4 mėnesių trukmės 8 kreditų kursą pasirinkta tema. Šiose modulinėse studijose yra skirta 60 vietų, finansuojamų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Modulinėse studijose gali dalyvauti visi pedagogai, dirbantys mokytojais valstybinėje, savivaldybės ar privačioje ugdymo įstaigoje pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas.

Studijų trukmė – 2013 m. rugsėjo 20 d.–2014 m. sausio 31 d.

 

Daugiau informacijos http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/atranka4.php


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt