„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Birželio 19 d. Socialinių mokslų fakulteto Švietimo studijų centro absolventams iškilmingai įteikti Vytauto Didžiojo universiteto studijų baigimo diplomai ir pažymėjimai.

Šiais metais Švietimo studijų centre sėkmingai studijas užbaigė itin gausus būrys studentų: 10 Švietimo vadybos programos studentų įgijo edukologijos magistro laipsnį, o 74 Pedagogikos programos studentams buvo suteikta pedagogo kvalifikacija. 59 Pedagogikos programos studentų studijos buvo finansuotos Ugdymo plėtotės vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra - II etapas“ lėšomis.

Absolventai džiaugėsi, kad studijos nebuvo tik teorinės. Studijų metu jie ne tik įgijo naujų žinių, bet betarpiškai bendraudami ir dalydamiesi patirtimi su dėstytojais ir kolegomis galėjo naujai pažvelgti į savo pedagoginę veiklą. Nors intensyvios studijos pareikalavo daug pastangų, laiko ir bemiegių naktų, absolventai jas apibūdina kaip įdomias, kūrybiškas, naudingas ir praktiškai reikalingas. Dėstytojų nuoširdumas, studijų liberalumas, lankstumas padėjo įveikti visus studijų metu iškilusius sunkumus.

 

Akimirkos iš diplomų įteikimo šventės:

 

 

 

 

 

http://www.vdu.lt/lt/naujienos/universitetas-islydejo-buri-nauju-absolventu


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt