„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Ugdymo plėtotes centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, kviečia pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą – 8 kreditų apimties modulines studijas universitete.

Modulinės studijos bus organizuojamos esant finansavimui.

Studijomis siekiama paskatinti mokytojus tobulintis studijuojant inovatyvias programas universitetuose. Siūloma rinktis vieną iš naujų, kūrybiškumą skatinančių modulinių studijų programų. Pedagogai, dalyvaujantys modulinių studijų programoje, turės galimybę išklausyti beveik 4 mėnesių trukmės 8 kreditų kursą pasirinkta tema. Šiose modulinėse studijose yra skirta 150 vietų (viename modulyje – iki 15 vietų), finansuojamų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Modulinėse studijose gali dalyvauti visi pedagogai, dirbantys mokytojais valstybinėse, savivaldybės ar privačiose ugdymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas.

Preliminari studijų pradžia – 2014 m. vasario mėn.

Daugiau informacjos


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt