„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

2013 m. lapkričio 19 d. vyko Lietuvos universitetinių tęstinių studijų institucijų asociacijos (LUTSIA) ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos organizuota probleminė konferencija „Tęstinio suaugusiųjų mokymosi plėtros perspektyva: andragogo profesinė veikla, kvalifikacija ir jos tobulinimas“.

Konferencijoje dalyvavo Švietimo studijų centro vadovė ir LUTSIA prezidentė doc. dr. Giedra Linkaitytė ir švietimo projektų vadybininkė Giedrė Tamoliūnė. Joje buvo pristatyta suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje, apžvelgiant formalųjį, neformalųjį bei tęstinį mokymąsi. Konferencijos dalyviai susipažino su statistiniais duomenimis apie andragogų rengimą Lietuvoje, andragogo kvalifikacijos galimais lygmenimis Lietuvos kvalifikacijų sąrangoje bei dalijosi andragogų praktikų rengimo patirtimi.

Konferencijos metu buvo pristatyta Rezoliucija dėl andragogo profesijos įteisinimo. Visi konferencijos dalyviai turėjo galimybę su šia rezoliucija susipažinti, siūlyti pataisymus, papildymus bei pasiūlymus šio dokumento rengimui. LUTSIA prezidentė doc. dr. Giedra-Marija Linkaitytė, doc. dr. Aurimas M. Juozaitis ir kiti suaugusiųjų švietimo srities atstovai džiaugėsi galimybe prie apskrito stalo diskutuoti andragogo profesionalizacijai aktualiais klausimais. LR Švietimo ir mokslo ministerijos akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Totoraitis pabrėžė, kad plėtojant suaugusiųjų švietimo veiklas, nepakanka stiprių komandų institucijų viduje, labai svarbu aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, padedantis siekti vieningų tikslų ir sistemingai dirbti andragogo kvalifikacijos įtvirtinimo klausimais Lietuvoje.

Konferencijos pranešimai ir akimirkos LUTSIA internetinėje  svetainėje .


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt