„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Sausio 17 - 18 d. vyko paskutiniai modulio „Kūrybingumą skatinanti mokymosi aplinka pamokoje“ mokymai.

Dvylika Lietuvos mokyklų mokytojų įgijo žinių apie ugdymosi strategijas, plėtojančias mokinių kūrybinį mąstymą, kaupė patirtį, ruošdami įdomią ir patrauklią mokymo/si medžiagą bei parengė asmeninių mokymosi rezultatų įsivertinimo ir patirties apibendrinimo aplankus. Modulio klausytojai džiaugėsi ne tik įdomiomis Švietimo studijų centro lektorių doc. dr. Giedros Linkaitytės ir Algės Šuliakaitės paskaitomis, bet ir galimybe dalytis turima patirtimi su kolegomis iš įvairių Lietuvos regionų.

Keletas atsiliepimų apie modulio „Kūrybingumą skatinanti mokymosi aplinka pamokoje“ studijas:

•          „Modulio nauda didelė. Man tai padėjo išsamiau reflektuoti savo veiklą. Teoriją sieti su praktika. Labiau išmokau įvardyti tai, ką žinau ir ko išmokau, tuo pačiu beaiškindama pati labiau suprantu.“

•          „Dalyvavimas modulio užsiėmimuose padėjo susisteminti turimas mintis apie kūrybingumą, suvokti, kad kiekvienas žmogus gali būti kūrybingas, tereikia jį ugdyti. Supratau, kad kūrybingumas - tai dovana, kurią gali „pasidovanoti“ kiekvienas iš mūsų...“

•          „Mokymų metu turėjome galimybę susipažinti su teorine literatūra apie kūrybingumo ugdymą mokykloje, praktikoje pritaikyti įgytas žinias, dalintis patirtimi. Modulio metu sustiprėjo įsitikinimas, kad kūrybingumą būtina ugdyti pamokose, kuriant tam palankias edukacines aplinkas. Praktinės užduotys, išlaisvinančios mokinių kūrybiškumą, stiprina mokymosi motyvaciją.“

•          „Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti ir mokytis šiame modulyje. Gavau daug informacijos apie kūrybingumą, galimybę jį atpažinti ir kt. Mokymai vyko labai nuosekliai ir aiškiai. Ačiū.“

•          „Modulis buvo labai naudingas tuo, kad prasiplėtė žinios apie kūrybingumą, jį skatinančias aplinkas, kaip galimai išlaisvinti mokinių kūrybingumą dirbant individualiai ir grupėmis. Norėčiau labiau gilinti žinias, nes manau, kad dar ne viską sužinojau.“

Planuojama, kad vasario mėn. prasidės antrojo Švietimo studijų centro organizuojamo modulio „Kitas požiūris į didaktiką: pojūčių reikšmė mokymosi sėkmei“ studijos.

Modulinės studijos yra nauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo forma. Klausytojų studijos yra finansuojamos Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ lėšomis.

 


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt