„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Vytauto Didžiojo universitete vykstant akademinių padalinių reorganizacijai

Švietimo studijų centras integruojamas į Edukologijos institutą.

Švietimo studijų centre vykdytos veiklos toliau bus tęsiamos užtikrinant jų kokybę ir finansavimą pagal atliktus darbus.

Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos institutas yra akredituota pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga.
Akreditacijos pažymėjimas AP Nr.071, LR švietimo ir mokslo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. V-335

 


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt