„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centras, vykdydamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vieną iš veiklų - edukacinių knygų John Gray „Vaikai kilę iš dangaus“ ir Vladimir Levi „Nestandartinis vaikas arba kaip auklėti“ pristatymą, organizavo 6 seminarus pedagogų švietimo centruose skirtinguose Lietuvos regionuose: Kaišiadorių r. švietimo ir kultūros paslaugų centre, Alytaus r. švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centre, Panevėžio r. švietimo centre, Jurbarko švietimo centre, Ukmergės švietimo centre, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre.

2015 m. vasario – kovo mėn. knygų pristatymo  renginiuose dalyvavo  172 švietimo bendruomenės atstovai.

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomo žmogiškųjų išteklių plėtros projekto „Alternatyvusis ugdymas“ tikslas yra pradėti formuoti švietimo bendruomenės nuostatas apie alternatyvųjį ugdymą, įgyvendinti ir įtvirtinti ugdymo įvairovę, kurioje kiekvienas vaikas turėtų galimybes ugdymui pagal jo poreikius.

Projekto siekiamybė – sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti pagrindinį išsilavinimą ir siekti, kad mokiniai tęstų mokymąsi įgydami vidurinį išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

Projekto tikslas – plėtoti alternatyvųjį ugdymą, įgyvendinant alternatyviojo ugdymo idėjas, diegiant alternatyvias ugdymo(-si) formas ir kryptingai tobulinant jaunimo (ir tradicinių) mokyklų veiklą.

 

         


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt