„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Siekiančius suprasti inkliuzinio ugdymo idėją ir surasti kelius, kaip ją praktiškai realizuoti mokykloje, konkrečioje klasėje ar bendruomenėje, VDU Švietimo studijų centras 2016 m. kovo 18 d. pakvietė į įvadinę paskaitą, kurią vedė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė.

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę:
• Aptarti inkliuzinio ugdymo fenomeną;
• Susipažinti su mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo situacija Lietuvoje ir pasaulyje;
• Išryškinti mokytojo, pasirengusio inkliuziniam ugdymui, paveikslą

Renginys buvo skirtas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams.
Paskaita vyko 2016 m. kovo 18 d., nuo 14:00 iki 18:00 val. Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje, S. Daukanto g. 28, Kaune.
Paskaitoje vaizdo konferencijos būdu galėjo dalyvauti ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute susirinkę dalyviai.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt