„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Įteikti pažymėjimai programos „Lytiškumo ugdymas ir jaunimo rengimas šeimai“ dalyviams. Šios programos seminarai vyko 2015 m. spalio - 2016 m. sausio mėn.

Programos seminaruose dalyvavo 63 pedagogai.
Programos tikslas - suteikti žinių lytiškumo ugdymo bei jaunimo rengimo šeimai srityje,vystyti gebėjimus integruoti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą į ugdymo turinį, bei parinkti tinkamus mokymo metodus ir priemones dirbantiems šioje programoje
Kam skirta ši mokymų programa?
• Dalykų mokytojams:tikybos, etikos, biologijos, klasių auklėtojams, ir kt..
• Pradinio ugdymo mokytojams
• Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovams, pedagoginiams darbuotojams
• Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams
• Taip pat socialiniams pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, dirbantiems mokyklose
Mokymosi apimtis, formos, trukmė
Programos trukmė - 107 val. Iš jų auditorinis darbas: paskaitos ir seminarai, atsiskaitymas - 57 val.; savarankiškas studento darbas – 50 val.
PROGRAMOS APRAŠAS

Programos dalyvio mokestis – 96 Eur.

seminaras 2

 

 


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt