„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centras sėkmingai įgyvendino suaugusiųjų švietimo programą "Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje".

Programoje dalyvavo 32 Kauno Prano Daunio ugdymo centro bendruomenės nariai, kuriems išduoti edukacinių aplinkų ir įtraukios bendruomenės kūrimo kompetenciją liudijantys pažymėjimai.

Programos įgyvendinimo metu dalyviai turėjo galimybę:
• susipažinti su pojūčių reikšme mokymui/si;
• kurti pojūčiais paremtas praktinės veiklos situacijas;
• dalintis mokymo/si patirtimi bei ją apibendrinti;
• generuoti idėjas ir kurti praktinius projektus;
• burtis į bendruomenę, palaikančią iniciatyvas ir tobulėjimą darbo vietoje.

 Programos įgyvendinimas buvo organizuojamas penkiomis sesijomis, kurių metu vyko trijų tipų veiklos: praktiniai-teoriniai užsiėmimai, susipažinimas su sėkmingais edukacinių aplinkų kūrimo atvejais kitose mokyklose ir organizacijose bei kūrybinės dirbtuvės. Praktinių-teorinių užsiėmimų tematika siejama su šiuolaikiniu požiūriu į pojūčius (regėjimą, kvapą, lytėjimą, klausą, skonį) bei jų reikšme kuriant edukacines erdves suaugusiesiems. Seminarų metu pristatoma skirtingų pojūčių istorija, aptariamos pojūčių raiškos tendencijos mene, kultūroje, visuomenėje. Diskutuojama apie naujas panaudojimo galimybes kasdienėje aplinkoje. Aptariama pojūčių panaudojimo specifika akliesiems ir silpnaregiams bei autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims. Tyrinėjami interjero ir eksterjero sprendimai panaudojant skirtingus pojūčius aplinkoje. Praktiniai teoriniai užsiėmimai vyko ne tik auditorijoje, bet ir skirtingose Kauno miesto erdvėse.
Programos įgyvendinimo metu dalyviai susipažino su sėkmingais edukacinių aplinkų kūrimo atvejais kitose mokyklose ir organizacijose. Krekenavos regioninis parkas nustebino įrengta modernia ekspozicija ir pojūčių taku, Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija – Šiaudiniu miesteliu. Pojūčių tyrinėjimas, naujos patirtys programos dalyviams leido suvokti, kaip galima patirti džiaugsmą ir sėkmę tiek asmeniniame mokymosi kelyje, tiek mokant kitus.
Programos pabaigoje buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu įgytos žinios bei patirtis pritaikyta kuriant edukacinių erdvių vizijas Kauno P. Daunio ugdymo centre – kartu su menininkais sukurtas pano „Pojūčių siena“. Projekto tęstinumas užtikrinamas įkuriant Kauno P. Daunio ugdymo centre pojūčių kambarį, kuriame suaugusieji galės mokytis ir ilsėtis darbo vietoje.

 


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt