„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centras 2016 m. lapkričio - 2017 m. kovo mėn. pakvietė ugdymo įstaigų socialinius pedagogus į seminarus "Teisinis socialinio pedagogo veiklos kontekstas".

Siekiant gerinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo švietimo ir ugdymo įstaigose kokybę, efektyviau spręsti problemas, tikslinga suteikti socialiniams pedagogams aktualių teisinių žinių ir paskatinti juos aktyviau realizuoti savo profesines kompetencijas bei panaudoti bendruomenės turimus išteklius.
Seminaro metu dalyviai
• daugiau sužinojo apie LR teisės sistemą (teisės rūšis, teisės santykius, teismų sistemą ir pan.),
• aptarė socialinio pedagogo veikloje taikomų ir taikytinų teisės aktų nuostatas,
• analizavo socialinio pedagogo ir kitų mokyklos darbuotojų bendradarbiavimo galimybes ir kompetencijų ribas.
Tikimės, kad seminaro dalyviai parengs siūlymus Vaiko gerovės komisijoms savo įstaigose, kurie leis mokyklų bendruomenėms efektyviau teikti socialinę pedagoginę pagalbą ar spręsti problemas.

Šiuose 6 ak. val. seminaruose dalyvavo apie 100  socialinių pedagogų iš visos Lietuvos švietimo įstaigų.


Seminarus vedė Snaiguolė Eglė Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė pedagogė metodininkė. Seminaras parengtas remiantis tiek teorinėmis žiniomis, tiek per 18 metų sukaupta praktine patirtimi, atradimais ir įžvalgomis.


kuosiene

Snaiguolė Eglė Kuosienė


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt