„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Seminaras "Socialinio pedagogo "Užrašinė"

„Socialinis pedagogas padeda spręsti problemas...“, o kas padeda spręsti problemas socialiniam pedagogui?

Dažnas socialinis pedagogas susiduria su problema, kai laiku neužfiksuota arba pamiršta informacija būtų reikšminga vėliau, teikiant pagalbą klientui ar atstovaujant kliento interesams kitose institucijose, tačiau… Kuo daugiau ir nuoširdžiau dirbama, tuo didesnis pavojus kažką pamiršti arba eikvojamas laikas ieškant reikalingo popierinio dokumento, arba prasideda "perdegimas".
Seminare „Socialinio pedagogo „Užrašinė“ išmoksite dirbti su socialiniams pedagogams sukurta „Užrašine“, skirta kaupti ir saugoti visą reikalingą informaciją ne popieriuje, o kompiuteryje. Ši informacija bus saugi nuo kitų asmenų, jos neprarasite ir nepamiršite, nes lengvai rasite automatiškai suformuojamuose konsultacijų registracijos žurnale ir ataskaitose.


Kviečiame socialinius pedagogus registruotis į seminarą „Socialinio pedagogo „Užrašinė“, kuris parengtas remiantis per 18 metų sukaupta praktine patirtimi.

Nauda socialiniam pedagogui – mažiau popierių, efektyvesnis darbas ir geresnė savijauta. Nauda klientams ir organizacijai – „neperdegęs“ socialinis pedagogas.

Seminaras vyks užsiregistravus pakankamam dalyvių skaičiui.
 
Visiems seminaro dalyviams bus įteikiami VDU Edukologijos instituto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Registruotis čia

Seminaro dalyvio mokestis - 30 eurų.


Uzrasine


 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt