„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Lapkričio 18 dieną Vilniaus pedagoginiame universitete vyko mokslinė konferencija "Laiko iššūkiai Lietuvos švietimui", skirta habil.dr. Meilei Lukšienei atminti.

Konferencijos pradžioje, Vilniaus pedagoginio universiteto centriniuose rūmuose buvo iškilmingai atidaryta Meilės Lukšienės auditorija. Plenariniame posėdyje buvo prisiminta profesorė ir jos idėjos kaitos ir atsinaujinimo kontekste.
 
Mokslinėje konferencijoje IV pranešimų sekciją moderavo doc.dr. Giedra Marija Linkaitytė. Šioje sekcijoje taip pat buvo perskaitytas pranešimas "Atvirojo mokymosi idėjos realizavimo aukštojoje mokykloje patirtis" (bendraautorės - doc.dr.G.M. Linkaitytė, V.Sabaliauskienė).

 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt