„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centras, kartu su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, 2000 m. organizavo konferenciją "Suaugusiųjų švietimas: situacija, tendencijos, sprendimai" ir išleido konferencijos straipsnių rinkinį "Suaugusiųjų švietimas darbarčiai ir ateičiai".

Siekdamas patenkinti besimokančios visuomenės poreikius, Švietimo studijų centras orientuojasi į pažangius ir progresyvius mokymosi būdus ir metodologijas. 2001 m. buvo išleista Surrey (Anglija) universiteto profesoriaus Peter Jarvis knyga (lietuvių kalba) "Mokymosi paradoksai".
 
2004 m. išleista mokomoji knyga "Suaugusiųjų mokymasis. Mentoriavimas" - tarptautinio Europos Sąjungos SOCRATES programos GRUNDTVIG 1 projekto CALAM (Citizens as Learners and Mentors) rezultatas - orientuota į savarankiško mokymosi gebėjimų lavinimą.
 
2006 m. išleista mokomoji priemonė "Pažinkime savo mąstymą. Vanduo ir akmuo suvokimo logikoje". Ši priemonė - mokymo tikslams adaptuota E. de Bono knygos "Water logic" dalis.
 
Andragogikos skaitiniai individualioms studijoms "Atsiverkime ateičiai" - leidinys, kurio paskirtis - pasidalinti lūkesčiais, atradimais, idėjomis ir patirtimi, kurią sukaupė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro andragogai. Prie idėjų sklaidos svariai prisidėjo Socrates Grundtvig 1 projektas "Suaugusiųjų švietėjo kvalifikacijos žinių visuomenėje" (ADU-EDU), kurio lėšomis ir buvo išleista ši knyga.
 
Bendradarbiaudamas su Rumunijos, Austrijos, Danijos, Ispanijos bei Švedijos suaugusiųjų švietimo institucijomis, Švietimo studijų centras įsijungė į projektą Tęstinio mokymo programa konsultantams, dirbantiems suaugusiųjų švietime (ACCED). Metodinės priemonės "Karjeros konsultanto profesinė elgsena" išleidimas lietuvių kalba buvo finansuotas šio projekto lėšomis. Leidinio paskirtis - supažindinti skaitytojus su vienu iš šešių tęstinio mokymo kurso karjeros konsultantui modulių.
 
Suaugusiųjų švietėjo vaidmenį žinių visuomenėje bei jo veiklos perspektyvas gvildena 2006 m. išleisti Socrates Grundtvig 1 projekto „Suaugusiųjų švietėjo kvalifikacijos žinių visuomenėje“ (ADU-EDU) leidiniai "Suaugusiųjų švietėjas žinių visuomenėje. Suaugusiųjų švietėjo veiklos perspektyva ir ją laiduojančios kompetencijos" lietuvių ir anglų kalbomis, pristatantys skaitytojų auditorijai pagrindinius šio projekto rezultatus.
 
2007 metų leidinyje "Organizacija. Grupė. Individas. Tavistock seminaro metmenys" pristatomas organizacinis mokymo bei mokymosi metodas, sudarantis prielaidas analizuoti grupėse vykstančius procesus ir jų dinamiką. Ypatingą dėmesį šis metodas skiria autoriteto ir atsakomybės reikšmei, ir yra skirtas žmonėms, siekiantiems suprasti ir gerinti santykius darbo vietoje.