„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Šis leidinys - tai rinkinys darbų, paskelbtų konferencijoje „Suaugusiųjų švietimas: situacija, tendencijos, sprendimai", kuri yra pirmosios Lietuvoje suorganizuotos Suaugusiųjų švietimo savaitės sudėtinė dalis.

Tematiniu požiūriu darbai suskirstyti į tris grupes. Pirmojoje darbų grupėje nagrinėjamos suaugusiųjų švietimo plėtotės tendencijos. Akivaizdu, kad vyksta intensyvi kaita ir šiai kaitai nemažą įtaką turi tarptautiniai ryšiai. Siekimas integruotis į Europos Sąjungą įtakoja esminę suaugusiųjų profesinio mokymo kaitą. Nors ir nelengvai, tačiau Šiaurės šalių pavyzdžiu žingsnis po žingsnio kuriasi liaudies aukštosios mokyklos, palaipsniui vis didesnį vaidmenį suaugusiųjų švietime vaidina nevyriausybinės organizacijos. Kuriama informacinėmis technologijomis pagrįsta nuolatinio mokymosi sistema. Gal būt neužilgo ateis tas laikas, kai ir Lietuvoje suaugusiųjų švietimas tikrai taps lygiateise viso švietimo grandimi.

Antrosios grupės darbuose dėmesys sutelktas ties įvairiais suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodogolginiais aspektais. Tai ir specifinės psichologinės problemos, ir patirtinio mokymosi, galinčio ir turinčio užimti deramą vietą suaugusiųjų švietime, vystymo perspektyvos, ir mokymosi bendradarbiaujant galimybės, ir t.t. Nepalikti be dėmesio ir suaugusiųjų švietimo postsocialistinėse šalyse ypatumai.

Daugiausia darbų yra skirta atskirų suaugusiųjų švietimo problemų analizei. Net keturiuose straipsniuose nagrinėjami įvairūs mokytojų kvalifikacijos tobulinimo aspektai. Deja, visais atvejais apsiribojama su jaunimu dirbančiais mokytojais. Kituose šios grupės darbuose daugiausia tyrinėjamas specifinių grupių (privalomosios tarnybos kareivių, socialinį aktyvumą praradusių moterų, neįgalių asmenų, slaugytojų ir pan.) švietimas ir jo plėtotės galimybės. Tačiau nėra darbų, kuriuose būtų nagrinėjamas suaugusiųjų švietimas įmonėse bei kaimiškose vietovėse. Būtent čia yra nearti suaugusiųjų švietimo dirvonai, būtent čia slypi suaugusiųjų švietimo situacijų įvairovė, būtent čia reikalinga didžiausia pagalba. Visai nepaliesta ir dar viena problema - neraštingumas. Nėra abejonės, kad jau dabar mes išgyvename, o netolimoje ateityje dar skaudžiau pajusime tiek funkcinio, tiek tiesioginio neraštingumo nepageidautinas pasekmes. Labai malonu, kad bandoma suvokti, kaip vyksta besimokančios organizacijos kūrimasis. Tiesa, konkretūs stebėjimai atlikti suaugusiųjų švietimo institucijoje, bet būtent šios institucijos ir turi būti žygio į besimokančią visuomenę avangarde.

Vincentas Dienys, Lietuvos Suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentas