„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Turime garbės Jums pristatyti Surrey universiteto prof. Peter Jarvis knygą „Mokymosi paradoksai". Joje mokymasis nagrinėjamas kaip paradoksalus reiškinys, apimantis, atrodytų, priešingus dalykus. Švietimo studijų centro darbuotojai yra dėkingi autoriui už bendradarbiavimą ir leidimą išversti šį jo kūrinį į lietuvių kalbą ir tokiu būdu praplėsti skaitytojų ratą Lietuvoje.

Gali kilti klausimas, kodėl iš daugelio autoriaus parašytų knygų buvo pasirinkta būtent ši? Sprendimas buvo priimtas 1999 m., Peter Jarvis pirmą kartą atvykus į Vytauto Didžiojo universitetą, diskusijose su suaugusiųjų švietėjais ir Švietimo studijų centro studentais apie švietimo reformos principų universalumą, jų įgyvendinimo mokykloje galimybes ir savo gyvenimo perspektyvas. Diskutuojant buvo įžvelgta prieštara mokymosi procese tarp individualaus žmogaus poreikių tenkinimo ir besikeičiančios visuomenės sąrangos reikalavimų. Šią prieštarą autorius įvardijo kaip vieną mokymosi paradoksų. Taip kilo noras susipažinti su kitais paradoksais, kurių pažinimas gali padėti išvengti problemų edukologinėje praktikoje.

Nuoširdžiai tikimės, kad knyga bus naudinga suaugusiųjų švietėjams ir visiems siekiantiems savarankiškai mokytis, padės aiškiau suformuluoti problemas ir klausimus, o, galbūt, net rasti atsakymus į juos.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro leidybos grupė