„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Pratarmė

Tai antrasis Socrates Grundtvig 1 projekto “Tęstinio mokymo programa konsultantams, dirbantiems suaugusiųjų švietime” [Continuing Education for Counsellors working in Adult Education – ACCED, 225646-СP-1-RO-GRUNDTVIG-G1.] metodinis leidinys, skirtas karjeros konsultantų rengimui. Tikimės, kad susipažinę su jo turiniu, turėsite galimybę įsitraukti bei išgyventi dar vieną naują mokymo bei mokymosi patirtį. O gal atminties kertelėje įsidėmėję šią priemonę kaip naudingą išteklių būsimajai veiklai, prireikus, galėsite be vargo pasinaudoti pateikta medžiaga.

Taigi, kodėl ir kaip gimė šis nedidelis leidinys?

Už galimybę pasidalinti įgyta patirtimi su skaitytojais esame dėkingi Socrates Grundtvig 1 programos projektui ACCED, kurio lėšomis buvo finansuota šios metodinės priemonės leidyba.

Šiuo dviejų metų trukmės tarptautiniu projektu, į kurį, bendradarbiaudamas su Rumunijos, Austrijos, Danijos, Ispanijos bei Norvegijos suaugusiųjų švietimo institucijomis, 2005 m. įsijungė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras, norėta prisidėti prie konsultavimo paslaugų kokybės gerinimo, karjeros konsultantų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinimo Europos valstybėse.

Bendrai projektinei veiklai ir pasidalijimui gerąja patirtimi susibūrę skirtingų Europos šalių suaugusiųjų švietėjai siekė sukurti nuoseklią europinio lygio tęstinių studijų programą, skirtą karjeros konsultavimo specialistams, dirbantiems su suaugusiais klientais, paruošti metodinę medžiagą, patikrinti parengtą kursą, jį patobulinti bei seminarų metu apmokyti konsultantų rengėjus.

Projekto metu parengta programa grindžiama adaptuotu „Kanados karjeros konsultanto standartų ir gairių“ [Canadian Standards and Guidelines for Career Development Practitioners] dokumentu, kuris pasirinktas kaip geriausiai atliepiantis įvairaus lygmens konsultavimo specialistų poreikius. Programą sudaro šeši moduliai, kuriuose pateikiama teorinė informacija (1 modulis) bei siūlomi praktiniai kompetencijų, reikalingų karjeros konsultantui, dirbančiam su suaugusiaisiais, plėtotės būdai ir priemonės (2-6 moduliai). Kiekvienam kurso moduliui parengti kursą palaikantys didaktinės medžiagos paketai – dėstytojo knyga bei kurso dalyviams skirta mokymosi medžiaga – besimokančiojo knyga.

Šios lietuvių kalba išleistos metodinės priemonės paskirtis – glaustai supažindinti skaitytojus su ketvirtajame ir penktajame moduliuose, kuriuos rengė Danijos ir Rumunijos suaugusiųjų švietėjai, pateiktomis užduotimis ir priemonėmis.

Pirmajame skyriuje pateikiamas užduočių paketas, skirtas plėtoti karjeros konsultanto kompetencijas, būtinas klientų mokymosi palaikymui. Taigi atveriama galimybė įgyti naujų žinių apie mokymosi principus bei technikas, nuostatų, svarbių suaugusiųjų konsultavimui, bei gebėjimų, reikalingų planuojant, rengiant, teikiant ir vertinant mokymosi programas, atliepiančias klientų poreikius bei atitinkančias jų turimas kompetencijas, patirtį ir gabumus. Antrojo skyriaus užduotys papildys turimus teorinius karjeros konsultavimo pagrindus.

Manome, kad leidinys gali būti naudingas suaugusiųjų švietėjams, dalyvaujantiems konsultantų rengime bei jų kvalifikacijos kėlime. Viliamės, kad metodinėje priemonėje siūlomos užduotys atlieps Jūsų ir Jūsų studentų poreikius ir padės plėtoti sėkmingai būsimųjų karjeros konsultantų veiklai būtinas kompetencijas.
Šią priemonę taip pat norėtume pasiūlyti ir karjeros konsultantams praktikams, ieškantiems saviugdos galimybių sau ar siekiantiems suburti bendraminčių profesijos kolegų būrelį ir tokiu būdu inicijuoti bendrą mokymosi veiklą.

Rengėjai