„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Įvadas

Leidinyje pristatomas Tavistock seminaras yra organizacinis mokymo bei mokymosi metodas (modelis), sudarantis prielaidas analizuoti grupėse vykstančius procesus ir jų dinamiką. Ypatingą dėmesį šis metodas skiria autoriteto ir atsakomybės reikšmei, ir yra skirtas žmonėms, siekiantiems suprasti ir gerinti santykius darbo vietoje.

Tavistock seminaras grindžiamas anglų psichiatro Wilfred Bion įžvalgomis apie grupes ir vėliau sukurtu A.Kenneth Rice seminaro vedimo struktūriniu modeliu. Taip pat jam įtaką darė įvairios psichoanalitikų teorijos, ypač Melanie Klein bei Kurt Lewin lauko teorija.

Tavistock grupinis seminaras kaip mokymo ir mokymosi priemonė pirmą kartą surengtas 1950 m. Londone, Tavistock Place klinikoje. Vėliau 1973-2004 m. tokie seminaras buvo organizuojami Anglijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir JAV.

Lietuvoje pirmą tokį seminarą 1991 m. Kaune vedė profesorius Vytautas J.Černius Vytauto Didžiojo universitete (VDU), Pedagogikos centre. Vėliau įvyko dar keturi seminarai 2000 m., 2004 m., 2005 m. ir 2006 m., seminarų rengimo tradiciją perėmus VDU Švietimo studijų centrui.

Šiame leidinyje pristatomi teoriniai Tavistock seminaro pagrindai: Bion straipsniai, analizuojantys individo ir grupės sąveikos problemas, atskleidžiama Tavistock seminaro organizacinė struktūra, veikėjai ir pagrindinės veikimo taisyklės, pristatomi Štabo direktoriaus ir kitų seminaro narių asmeniniai pastebėjimai, susiję su grupinio seminaro vyksmu Lietuvoje.

Leidinyje išsamiai aptariama viena teorija. Tačiau į grupę ir jos narius galima žvelgti iš įvairių perspektyvų. Tavistock seminarai - tik viena iš jų. Todėl leidinys baigiamas straipsniu, atskleidžiančiu ir kitus požiūrius į grupę bei jos vystymąsi.

Ši knyga yra indėlis į žmogui įdomią nagrinėjimų sritį - savęs ir kitų supratimą.