„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centro darbuotojai vykdo tyrimus, skirtus mokymo/si procesų veiksmingumo užtikrinimui. Tyrimai atliekami remiantis profesinės veiklos tyrimo organizacine struktūra: užfiksuojama esama probleminė situacija, jai keisti kuriama ir diegiama nauja priemonių sistema, fiksuojama pakitusi situacija.

 
Siekiant išryškinti veiksmingumą, gali būti analizuojami šie tyrimo objektai:
  • Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotė;
  • Mokytojų tyriminės kompetencijos plėtotė;
  • Komandinio darbo produktyvumas.