„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

 

VDU Švietimo studijų centras glaudžiai bendradarbiauja su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Mokytojų kompetencijos centru, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centru, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo programų konkursuose, rengia ir vykdo LR Švietimo ir mokslo ministerijos, ES Struktūrinių fondų remiamus projektus bei dalyvauja tarptautiniuose Socrates, Leonardo do Vinčio programų projektuose.
 
Projektinėje veikloje bendradarbiaujama su Europos šalimis: Anglija, Norvegija, Švedija, Suomija, Ispanija, Portugalija, Olandija, Danija, Vengrija, Bulgarija, Slovakija, Rumunija ir kt.