„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

"Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" (VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009)

"Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį"(Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V04-001) 

"Mąstymo kompetencijos lavinimas"(Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-084)

„Suaugusiųjų švietimo institucijų plėtra teikiant šiuolaikines kompetencijas regionuose“ (ESF/2004/2.4.0-03-285/BPD-28/28) 

„Andragogo (suaugusiųjų švietėjo), kuriančio mokymosi visą gyvenimą galimybes, profesijos įteisinimo gairės“