„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Socrates/ Grundtvig programos dviejų metų trukmės projektas (2004-2006)

Koordinuoja - Audronė Valiuškevičiūtė

Projekto tikslas - yra sukurti ir koordinuoti suaugusių švietėjų kompetencijų aprašą (Framework of qualifications). Yra atsižvelgiama į veikėjų poreikius, kuriems rūpi kvalifikuoto suaugusių švietėjo iškėlimas, t.y. į vertintojus, mokymo programų akreditacijos ir sertifikacijos institucijų atstovus, mokymo programų, modulių, medžiagos ir įrankių, padedančių įgyti suaugusiems žmonėms kvalifikacijas, kūrėjus.

Šio projekto uždaviniai:

  • Apibrėžti kompetencijų aprašymo kūrimo metodologiją;
  • Identifikuoti suaugusiųjų švietimo plėtojimo tendencijas, apibrėžti suaugusiųjų švietėjo žinių visuomenėje roles ir funkcijas;
  • Plėtoti kompetencijų aprašymą ir adaptuoti jį skirtinguose kultūriniuose kontekstuose, kurti įrankius ir gaires bei virtualią paslaugą projekto rezultatų skleidimui.

Kompetencijų aprašo metodologinė diskusija, tyrimai ir lyginamoji praktikų analizė, teorinis modeliavimas, adaptacija ir naudojimas, įrankių ir praktinių gairių kūrimas, tiesioginis darbas su tikslinėmis grupėmis yra suplanuotas trijų metų projektas. Bus sukurta virtuali komunikacinė platforma vidiniam ir išoriniam bendradarbiavimo palaikymui.

Metodologija, suaugusiųjų švietėjų praktikos aprašymas, idealus ir adaptuotas kompetencijų aprašas, praktiniai įrankiai ir interaktyvi įvairiakalbė aplinka yra pagrindiniai laukiami šio projekto rezultatai ir produktai.

Projekto svetainė: http://aduedu.euproject.org/