„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Socrates/ Minerva programos dviejų metų trukmės projektas (2005-2007)

iCOLL įtraukia "inovacijų" dalyką į tarptautinių biznio studijų mokymo planą, kartu su inovatyviomis mokymo/ mokymosi formomis ruošiant ateities tarptautinius vadybininkus. Dalyvaujant virtualiuose ir tarptautiniuose mainuose būsimi vadybininkai įgis patirties dirbdami ne tik "tinklinėje” mokymosi aplinkoje, bet taip pat įsitraukdami į tarpkultūrinius bendradarbiavimo projektus. Į šį projektą taip pat bus įtraukti ir dabartiniai vadybiniai; tokiu būdu projekte bus atspindima dabartinė situacija bei suteikiama projektui šiuolaikiškumo bei išskirtinumo. Šis projektas leis būsimiems vadybininkams pamatyti "tinklo" vertę, nes inovatyvus mokymo(si) įrankis jiems sudarys galimybę palyginti jų pačių požiūri į inovacijas su skirtingu šalių studentų požiūriu. Tarptautinė kultūrinė patirtis praplės galimybes kuriant ateities mokymo scenarijus.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Bendras viso projekto tikslas yra sudaryti tokia mokymosi aplinką, kad tarptautinio biznio studentai tarptautinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje turėtų galimybę apibrėžti/ištirti inovacijų sampratą.

Uždaviniai, kurie apie apima inovacijas trijose srityse:

 • Tarpkultūrinio bendradarbiavimo veikla tarp studentų iš skirtingų regionų (ES šalių, ir dėl palyginamosios vertės, Turkijos bei JAV), naudojant e-mokymosi technologijas, kurios gali būti vertinamos kaip inovatyvus indėlis į tarptautinio biznio studijas.
 • Inovacija yra ypatingas reikalavimas tarptautinio biznio studijose, nes tai yra pagrindas ekonomikos augime. Požiūriai į inovacijas yra kultūriškai apibrėžti. Ši projektas yra nukreiptas į studentų, kurie nori tapti vadybininkais, akiračio praplėtimą pasaulio ekonomikoje.
 • Supažinti būsimosios vadybininkų kartos atstovus su metodologijomis, susijusiomis su inovacijomis asmeniniame tobulėjime. Šio projekto vienas iš tikslų paruošti studentus, kad jie galėtų vadovauti inovacijoms „viso gyvenimo mokymosi“ kontekste. Užtikinant labiau realistinę situaciją projekte taip pat yra įtraukiami jau dirbantys vadybininkai. Taip butų išlaikyta pusiausvyra tarp teorinio mokymo bei realinės situacijos.

Pagrindiniai pedagoginiai ir didaktiniai požiūriai

Edukacinis šio projekto aspektas yra pagrįstas konstruktyviniu mokymosi požiūriu. Jis yra paremtas 3 prielaidomis:

 • mokymasis yra labiau aktyvus nei pasyvus procesas;
 • mokymasis vyksta per diskusijas, mainus bei refleksija;
 • grupinis darbas ir mainai gali pagerinti mokymasis, kuris kokybiškai skiriasi nuo individualaus.

Dalyvaujant virtualiame, tarptautiniame seminare būsimieji vadybininkai įgys ne tik asmeninę patirtį, bet taip pat susidurs su bendra projektine veikla apie tam tikrus inovacijų aspektus. Šis projektas įgalins būsimuosius vadybininkus pamatyti „Tinklo „vertę, kaip inovatyvų mokymo(si) įrankį, įgalins juos palyginti savo požiūrį į inovacijas su kitais studentais, iš skirtingu šaliu, požiūriu, taipogi tai įgalins būsimuosius vadybininkus praplėsti savo akirati tarpkultūriniame kontekste.

Šitame projekte bus įtraukiami virtualūs seminarai, kur studentai diskutuos apie inovacijas skirtinguose kontekstuose. Technologijos reikalingos virtualiems seminarams nesiskirs su seminaro procesu. Išbandytos mokymo terpės (Blackboard ar kitos patikimos platformos) užtikrins virtualius seminarus.

Numatomi projekto rezultatai

Pagal įvairias projekto fazes bus pateikti sekantys produktų tipai:

 • tarpkultūriniai virtualūs bendradarbiaujamo pobūdžio seminarai;
 • apmokymo kursai dalyvaujančioms institucijoms ir dėstytojams;
 • tarpkultūrinių požiūrių į inovaciją įvertinimas;
 • dinamiška žinių bazė, apimanti seminarų produktus (lyginamosios inovacijos studijos);
 • tarptautinės darbo grupės dėstytojams;
 • internetinė svetainė.

Projekto svetainė: http://icoll.reutlingen-university.de