„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Socrates/ Grundtvig1 programos dviejų metų trukmės projektas (2005-2007)

Šio projekto tikslas yra sukurti ir suderinti suaugusiųjų švietėjų žinių visuomenėje kvalifikacijų modelį (KM) tarp projekte dalyvaujančių šalių. Projekte numatomos keturios kvalifikacijos modelio įgyvendinimo kryptys:

  • suaugusiųjų švietėjų profesinės kompetencijos tobulinimas ir įvertinimas;
  • suaugusiųjų švietėjams skirtų programų ir kursų rengimas;
  • suaugusiųjų švietėjų rengimo praktikos vertinimo aprūpinimas kriterijais ir priemonėmis;
  • suaugusiųjų švietimo politikos bei strategijos suderinimas su žinių visuomenės bei nuolatinio mokymosi idėjomis.

Dviejų metų projekte numatoma inventorizuoti šios srities iniciatyvų patirtį ir rezultatus, ištirti suaugusiųjų švietimo praktiką, numatyti jos vystymosi tendencijas, modeliuoti suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijas bei pritaikyti šį modelį kuriant priemones ir paslaugas keturioms tikslinėms grupėms: suaugusiųjų švietėjams, suaugusiųjų švietėjų rengėjams, vadybininkams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje ir suaugusiųjų rengimo programų vertintojams. Projekte numatytas ir tiesioginis darbas su tikslinėmis grupėmis: apklausos, konsultacijos, sukurtų paslaugų reklama ir pristatymas. Bendradarbiavimo ir paslaugų tiekimo proceso palaikymui bus panaudota Virtuali Komunikacijos Aplinka (VKP) (VCP - Virtual Communication Platform).

Numatomi rezultatai/ produktai:

  • mokymo kurso koncepcija;
  • didaktinė medžiaga;
  • mokytojo vadovas;
  • Grundtvig3 kursas;
  • projekto interneto svetainė.

Projekto svetainė: http://acced.euproject.org/

Projekto informacinis bukletas

Naujesnė projekto svetainės versija:
http://acced.euproject.org/go.cfm?PageId=5471