„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Leonardo da Vinci 2 programos dviejų metų trukmės projektas (2005-2007)

Šio projekto tikslas yra gerinti profesinių ir mokomųjų kursų kokybę, taikant atvirąjį (open) ir nuotolinį (distance) mokymąsi, el.mokymąsi (e-learning) ir mišrų mokymąsi (blended), siekiant teikti klientui vertingą grįžtamąjį ryšį, naudoti praktikoje pasitvirtinusius ir daugiafunkcinius savęs vertinimo klausimynus.

SEVAQ projektas siekia vykdyti šiuos uždavinius:

  • Tobulinti gebėjimus ir kompetencijas.
  • Gerinti nuolatinio profesinio mokymosi prieinamumą ir kokybę.
  • Skatinti profesinio mokymosi indelį į inovacijų procesą.

Dviejų metų projekte partneriai iš 9 Europos šalių bendradarbiauja kurdami elektroninį klausimyną (anketą). Jis skirtas suaugusiam besimokančiajam, tobulinančiam savo gebėjimus ir norinčiam įsivertinti mokymosi pasiekimus. Savęs įsivertinimo klausimynas bus taipogi naudingas įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, planuojantiems bei organizuojantiems darbuotojų apmokymą. Elektroninis klausimynas padės įvertinti mokymosi efektyvumą ir mokymo paslaugas teikiančioms institucijoms, siekiančioms gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Numatoma, kad klausimynas bus daugiafunkcinis, turintis internetinę prieigą, pateiktas 9 Europos Sąjungos šalių kalbomis. Projekte numatytas ir tiesioginis darbas su tikslinėmis grupėmis ("mėlynosios apykaklės" darbininkais, "baltosios apykaklės" darbininkais, žmoniškųjų resursų vadovais, el.mokymo/si mokytojais, socialiniais darbuotojais, švietėjais): apklausos, sukurto klausimyno testavimas, grįžtamojo ryšio teikimas autoriams, sukurto klausimyno reklama ir pristatymas.

Numatomi rezultatai/ produktai:

  • Naujas daugiafunkcinis savęs vertinimo klausimynas.
  • Klausimyno naudojimosi vadovas.
  • Projekto interneto svetainė.

Antrasis SEVAQ projekto biuletenis

Trečiasis SEVAQ projekto biuletenis