„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Nemira Mačianskienė

3 metų trukmės projektas

Projekto tikslas - skirtas plėtoti suaugusiųjų mokymosi strategijas tam, kad jie galėtų sėkmingai susidoroti su aplinkos keliamais reikalavimais. Daugelis suaugusiųjų nežino savo silpnųjų/ stipriųjų savybių, o taip pat nežino ir savo mokymosi stiliaus. Todėl jiems reikia padėti atrasti savo ypatingus/ specifinius poreikius, nustatant jiems tinkamus mokymosi stilius ir mokant juos organizuoti savo mokymąsi. Projektas yra nukreiptas į konsultavimą, naudojant "Šiuolaikinį kalbų mokymąsi" su IKT pagalba. Kalbos ir IKT įgūdžių, tokių kaip atminties ir skaitymo strategijos, plėtojimas yra mokymo pagrindas, nes tie įgūdžiai yra perduodami ir į kitas mokymosi sritis.

Projekto rezultatai:

  • Besimokančiojo vadovas. Numatomos dalys: besimokančiojo tipo įvertinimas testų pagalba; poreikių nustatymas; ryšiai tarp asmeninės ir grupės/organizacijos aplinkos, mokymasis apie meta-kognityvines strategijas ir būdus, kaip jas naudoti; IKT mokymasis; gerosios patirties pavyzdžiai;
  • Mokymo modulis pedagoginiam personalui, dirbančiam suaugusiųjų švietime.