„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Projekto koordinatoriai – Giedra Linkaitytė, Ramūnas Kuncaitis

Dviejų metų trukmės projektas (2001-2004)

Projekto tikslas – padėti šio projekto tikslinės grupės nariams (etninių mažumų atstovams, stojantiesiems į universitetus iš kitų šalių, pabėgėliams, siekiantiems politinio prieglobsčio ir kt.) įvairių integracijos priemonių, orientavimo ir parengiamųjų kursų pagalba įstoti į aukštąsias mokyklas.

Uždaviniai: šiame projekte dalyvaujančios institucijos nusprendė, jog būtina koordinuoti ir gerinti jų teikiamų programų efektyvumą, sukuriant bendras rekomendacijas (mokymo programos gaires) parengiamųjų aukštojo mokslo kursų programoms, skirtoms tikslinei grupei. Rengiant rekomendacijas projekte siekiama paskatinti Europos institucijas pertvarkyti/ pagerinti jau esamas parengiamąsias programas pagal sukurtas rekomendacijas bei tuo pačiu parengti nurodymus toms institucijoms, kurios norėtų šias programas adaptuoti.