„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Socrates/ Grundtvig 2 programos dviejų metų trukmės projektas (2003-2005)

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Projekto tikslas - apibrėžti efektyviausius portfolio metodo taikymo būdus: panaudojant jį kaupiamajam kompetencijų vertinimui, mokymo proceso monitoringui, savarankiško darbo motyvacijai.

Šiame projekte siekiama užtikrinti, kad integruotos Europos šalyse taikomi mokymosi vertinimo būdai leistų aiškiai apibūdinti žinias, įgūdžius bei kvalifikacijas. Tai numatoma analizuoti ir derinti naudojant portfolio vertinimo metodą (būdą) ir įvertinant kiekvienos šalies kultūrinį kontekstą. Įtraukiami suaugusiųjų švietėjai, dirbantys neformalaus švietimo srityje ir taikantys įvairios mokymosi veiklos monitoringo metodus. Projekto eigoje nuosekliai ryškinimai efektyviausi portfelio vertinimo elementai, patikrinti įvairiose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose bus apibendrinti ir taps visų projekto dalyvių kolektyvinės veiklos produktu, kuris bus pateikiamas website ir CD forma.

Projekto svetainė: http://www.aaenfe.org/