„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Audronė Valiuškevičiūtė

2 metų trukmės projektas

Projekto tikslas - sukurti tarptautinį Baltijos ir Šiaurės šalių organizacijų tinklą - BOLDIC. Šio tinklo misija - įtakoti tarptautinius „gerosios praktikos" pavyzdžių mainus ir išsaugoti unikalią šiaurietišką pedagoginę tradiciją atvirojo ir distancinio mokymosi srityje. Projekte suplanuoti du tarpusavyje susiję procesai - tinklų kūrimas ir patirties mainai.

Užduotys projekte:

  • Organizuoti paramos vienetą, t.y. kartu su KKA koordinuoti darbą grupėse ir tarp grupių bei palaikyti monitoringo procesą;
  • Dalyvauti kitų darbo grupių veikloje:
  • analizuoti pedagogines atviro distancinio mokymo tradicijas Lietuvoje;
  • dalyvauti patirties mainų metodologijos kūrimo darbo grupėje;
  • įvertinti ir skleisti atviro ir distancinio mokymo patirtį ir žinias;
  • ryškinti atviro ir distancinio mokymo BOLDIC tradicijoje problemas;
  • dalyvauti sklaidos veiklose.

Projekto svetainė: http://www.boldic.net/

Projekto rezultatas: straipsnis "The Methodology for Learning by Exchanging Experience in the BOLDIC Network"