„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Leonardo da Vinci 2 programos dviejų metų trukmės projektas (1998-2001)

Švietimo sistema yra labai konservatyvi, todėl jauni mokytojai ne visada gali reaguoti į socialinės aplinkos pokyčius ir planuoti pokyčius savo darbo vietoje. Šio projekto tikslas:

  • Padėti jaunam mokytojui rasti savo vietą švietimo rinkoje;
  • Pagerinti žmogiškųjų resursų naudojimą švietimo sistemos vystymui;
  • Pateikti IT tinklams svarbią ir reikšmingą turinį/ informaciją;
  • Kartu su partneriais sukaupti bendrą distancinio mokymo teikimo patirtį;
  • Remti mokytojų švietimo centrus;
  • Suvienyti ministeriją-universitetą-mokytojų švietimo centrus- mokyklą ir pagerinti mokymosi resursų teikimą;
  • Padėti jaunam mokytojui įsijungti į mokymosi visą gyvenimą procesą.

Projekto rezultatai:

  • Šis projektas padės užmegzti tarpusavio ryšius tarp institucijų, palaikančių švietimo pokyčius. Projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos mokytojų kvalifikacijos gerinimo sistemos decentralizavimui: sustiprės nutolusių nuo kultūrinių ir politinių centrų regioninių švietimo institucijų svarba (jie turės distancinio mokymo kursas, kvalifikuotą tjutorių komandą ir ryšius su savo šalies ir užsienio šalių partneriais);
  • Projekto rezultatai (distancinio mokymo kursas, tjutorių komanda) periodiškai rems mokytojų mokymosi procesą;
  • Projekto rezultatai gali pasitarnauti kaip turinio ir žmogiškųjų resursų papildymas jau esančiai techninei bazei.

Projekto pasėkoje sukurtas distancinio mokymo kursas.