„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centras dalyvavo šiuose tarptautiniuose Europos Sąjungos Socrates ir Leonardo da Vinci programų remiamuose projektuose:

FORWARD - The way to Lisbon.
SEVAQ+ - "Technologijomis praturtinto mokymosi kokybės įsivertinimas".
ADU-EDU - "Suaugusiųjų švietėjo kvalifikacijos žinių visuomenėje" (Socrates/ Grundtvig);
iCOLL - "Naujovių įgyvendinimas per bendradarbiavimą" (Socrates/ Minerva);
ACCED - "Tęstinė mokymo programa konsultantams, dirbantiems suaugusiųjų švietime" (Socrates/ Grundtvig1);
SEVAQ - "Savęs vertinimo įrankis e-mokyme: kaip pagerinti profesinio mokymo kokybę" (Leonardo da Vinci 2).
CALAM - "Piliečiai ir besimokantieji - mentoriai" (Socrates/ Grundtvig1);
INSTALL - "Suaugusiųjų mokymosi strategijų, mokantis užsienio kalbos distanciniu būdu individualizavimas" (Socrates/ Grundtvig);
CHAGAL - "Rekomendacijos parengiamųjų aukštajam mokslui kursų (socialiai atskirtiems asmenims) programoms" (Socrates/ Minerva);
A-AENFE - "Vertinimo metodai suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems neformaliame švietime" (Socrates/ Grundtvig2);
BOLDIC - "Baltijos - Šiaurės tinklas patirties mainams" (Socrates/ Grundtvig1);
AYTEM - "Jauno mokytojo palydėjimas į švietimo rinką distancinio mokymo kursu" (Leonardo da Vinci).