„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

VDU Švietimo studijų centre, siekiant įsijungti į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimą, atliekami moksliniai tyrimai, kurie yra nukreipti į:

  • Andragoginės praktikos tobulinimą;
  • Suaugusiųjų mokymosi paslaugų kokybės laidavimą;
  • IT pritaikymą mokymosi aplinkų kūrimui;
  • Mokymosi visą gyvenimą strategijos plėtrą regionuose;
  • Švietimą reglamentuojančių dokumentų analizę ir ekspertinį vertinimą.

        ANDRAGOGIKA

        ŠVIETIMO VADYBA

        PROFESINIO MOKYMO VADYBA

        UGDYMO ORGANIZAVIMAS